• - Najmenšia dedina na Orave
  - Prvá písomná zmienka v roku 1381
  Osádka sa nachádza v údolí Leštinského potoka,
  na rozhraní Oravskej vrchoviny a Chočských vrchov.
 • Naše plány:
  Skrášlenie cintorína.
  V roku 2016 nás čaká prerobenie pletiva cintorina

Vítame Vás na Obecnej stránke Obecnom úrade Osádke

Osádka je malá rázovitá obec, ktorá leží v nadmerskej výške 670 m n. m. Nad obcou sa týči vrch Ostré s nadmorskou výškou 1105 m n. m. Obec sa nachádza v prekrásnej prírode, ktorá je určená na turistiku.

História

Prvá písomná zmienka o obci Osádka pochádza z roku 1381. V tých časoch všetky okolité obce spadali pod správu Oravského Hradu. V roku 1548 daroval kráľ Ferdinad I. Václavovi zmeškalovi obce Leštiny, Srňacie a Osádku. V druhej polovici 17. stor. trpelo obyvateľstvo prítomnosťou a pohybom cudzích i domácich vojsk.

Poloha

Nachádza sa v údolí Leštinského potoka, na rozhraní Oravskej vrchoviny a Chočských vrchov, približne 9 km východne od Dolného Kubína. V okolí sa nachádzajú vhodné podmienky na turistiku a cykloturistiku, nakoľko sa tu spájajú cesty z obcí Malatiná, Pokryváč a Lúčky.

Súčasnosť

V obci žije momentálne cca 150 obyvateľov, čím je najmenšov obcou na orave. V roku 2014 sme si zvolili nové obecné zastupiteľstvo, ktoré sa stará o rozvoj obce a schvaľuje záväzné obecné dokumenty. Starostom obce sa stal Miroslav Jurák

150
75
408
670

INFORMÁCIE OBCE


DOKUMENTY

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA

VZN o komunálnom odpade a o drobných stavebných odpadoch na území obce Osádka

1.3.2015

pdf

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok

1.6.2015

pdf

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA

Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti úspora energie

12.2.2016

pdf

Výzva na predkladanie ponúk

12.2.2016

pdf

Výzva na predkladanie ponúk - Detské ihrisko

26.6.2018

pdf

ZMLUVY

Zmluva na obnovu budovy, súpisné číslo 47, Obecný Úrad

23.5.2016

pdf

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/O/1.3.

26.4.2017

pdf

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 28/O/OK-2017

26.4.2017

pdf

Kúpna zmluva

5.6.2017

pdf

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. Osádka/oú/2016

3.11.2017

pdf

Zmluva o dielo na vypracovanie projektu

3.11.2017

pdf

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu

21.8.2018

pdf

Zmluva o dielo

25.9.2018

pdf

Zmluva o výpožičke mobilného asistenta sčítania

2.12.2020

pdf

Zmluva o dielo - obnova budovy obecného úradu

24.11.2021

pdf

Dodatok k Zmluve o dielo - obnova budovy obecného úradu

25.01.2022

pdf

FAKTÚRY

Športové stavby

27.11.2018

pdf

OBJEDNÁVKY

Objednávka detské ihrisko

20.9.2018

pdf

KONTAKT

Budeme potešení každou Vašou návštevou na obecnom úrade. Zastihnete nás v stránkových hodinách alebo po telefonickom dohovore.

Napíšte Nám!


Adresa: Osádka 47, Slovensko Mobil: +421/910 158 641 Email: osadka.ocu@gmail.com Email: jurak.kopov@gmail.com

Kedy nás zastihnete

Pondelok: 8:00 - 16:30 Utorok: Nestránkový deň Streda: 8:00 - 16:30 Štvrtok: Nestránkový deň Piatok: 8:00 - 13:00